Φωτογραφίες και βίντεο – Κοσμάς Γεωργίου

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Εικονοσκόπιο»

karn2karn3karn4karn5karn6karn7karn8karn9karn10karn11karn12karn13karn14