Μία απλή σύγκριση λέξεων μας πείθει για το αυτονόητο : Δεν υπάρχει «Μακεδονική» γλώσα όπως ισχυρίζονται οι «αβάπτιστοι» γείτονες (τι πρόβλημα και αυτό να έχεις χώρα και με το ζόρι να την βαπτίσεις κάτι άλλο). Για να μην αναλύσουμε και φέρουμε ως παράδειγμα όλη την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία – ιδού οι αποδείξεις

34321883_10211753769469146_6365972205116850176_n

Above you can see some languages Greek, Skopjish or Slavish, Russian and Bulgarian. The second language our neighbours say that is «Macedonish» but as you can see the second language is SLAVISH and belong to the group of language using Cyrillish such as Russian and Bulgarian. So if Skopjie tries to convince you that they are Macedonia now you know that the only Macedonia is Greek!

What language Alexander the Great was speaking? GREEK

What language was Aristotle, Alaxander the Great’s teacher, was speaking? GREEK

Where Alexander the Great was born? In Pella, Macedonia Area in GREECE

SHARE THE TRUTH – PROTECT HISTORY