Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘νέα δυναμική πορεία ερμιονίδας’

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

 

ΠΡΟΣ

 

κ. Μήτσου Κυριακή

 

Πρόεδρο του Ν.Π.Κοινωνικής Πρόνοιας κ΄Αλληλεγγύης του Δήμου Ερμιονίδας

 

Κοινοποίηση:

 

κ.Σφυρή Δημήτρη, Δήμαρχο Ερμιονίδας

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με τα Κ.Δ.Α.Π.

 

Κυρία Πρόεδρε,

 

Στις 11-10-2016,  το ΔΣ του Νομικού Προσώπου στο οποίο προΐστασθε, σε τακτική συνεδρίαση με την απόφαση 128 / 2016  αποφάσισε ομόφωνα να προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του προγράμματος των Κ.Δ.Α.Π.(Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

Το έγγραφο συγκεκριμένα αναφέρει:

 

 

 

Στην συνέχεια  στις 13-10-2016 προκηρύσσεται ο Συνοπτικός Διαγωνισμός    ( ΑΔΑ:ΨΓΜ5ΟΛΤΞ-ΗΚΙ ), ο οποίος διεξάγεται στις 26-10-2016 και μέσα από τα απαραίτητα στάδια που προβλέπονται από το νόμο ( έγκριση Πρακτικών συνεδριάσεων των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων),   κατακυρώνεται στις  9-12-2016 με την Απόφαση 154/2016 του ΔΣ στην εταιρεία DRASIS CAMP ενώ παράλληλα εξουσιοδοτείσθε να υπογράψετε την σχετική σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. έναντι του ποσού των 56.000€ περίπου.

 

Κυρία Πρόεδρε,

Έως σήμερα 09-01-2017  δεν γνωρίζουμε αν  έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ενώ παραδόξως το Νομικό Πρόσωπο με την απόφαση 169/2016 της 21-12-2016, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ( μειοψήφησε η κ. Γκαμίλη Ελένη) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με χρονική διάρκεια από 01/01/2017 έως 31/07/2017, δηλαδή να προσλάβει προσωπικό για να τρέξει το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ.

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 23-12-2016 και αφορά την κάλυψη 19 θέσεων εργασίας κατά ειδικότητες με την αποστολή των βιογραφικών να λήγει πολύ γρήγορα, μόλις σε 8 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2016.

 

Το έγγραφο είναι σαφές:

 

 

 Και εδώ προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης για την ενημέρωση τόσο τη δική μας όσο και των δημοτών του Δήμου Ερμιονίδας:

 

1) Η εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε το έργο πότε θα αναλάβει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας;

 

2) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του Νομικού Προσώπου για τη σύναψη συμβάσεων γίνεται για λογαριασμό της εταιρείας ή όχι; Και κατά πόσο μπορεί το Νομικό Πρόσωπο να δεσμεύει με τις επιλογές του τον ανάδοχο;

 

3) Αν όχι, μήπως αυτό σημαίνει ότι την τελευταία στιγμή αποφασίσατε να την αποσύρετε, λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης:

 

4) Υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ για τις ενέργειες αυτές;

 

5) Πόσο στοίχισε στο Νομικό Πρόσωπο και κατ΄ επέκταση στο Δήμο Ερμιονίδας η διαδικασία της διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού;

 

6) Μέχρι τις 31-12-2016 και από την έναρξη του προγράμματος του ΚΔΑΠ, πόσα άτομα έχουν εργαστεί και ποιό είναι το κόστος αυτών των υπηρεσιών;

 

7) Πώς προστατεύσατε με τις ενέργειές σας τα συμφέροντα του Δήμου;

 

Τάσος Τόκας

 

Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

 

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

Read Full Post »

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015

 

Δημοσιεύουμε σήμερα τις θέσεις και τις παρατηρήσεις που κάναμε  κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας της 19ης Δεκεμβρίου με θέμα την έγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 

«Ο Απολογισμός 2015  αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά χρονιά «καθαρής»  διοίκησης του Δήμου από την νέα Δημοτική Αρχή της περιόδου 2014-2019, αφού ουσιαστικά η χρήση του 2014 ανήκει στην προηγούμενη.

 

Δεν αμφισβητούμε την οικονομική διαχείριση όπως αυτή συντελέστηκε το έτος 2015 στον Δήμο μας, είχαμε και έχουμε εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες, στους οικονομικούς συμβούλους και στους  ορκωτούς λογιστές και θα ψηφίσουμε τον ισολογισμό-απολογισμό, πλην όμως πέρα από τους αριθμούς υπάρχει και ο άνθρωπος, υπάρχει η πραγματικότητα.

 

Τι κέρδισαν λοιπόν οι δημότες μας αυτό το χρόνο;

 

Τότε, εδώ στο δημοτικό συμβούλιο εμείς (ΝΕΔΥΠΕΡ) διαφωνήσαμε με τις πολιτικές επιλογές σας ,τις προτεραιότητες σας και τις αξιολογήσεις σας ,στο πλαίσιο εκτέλεσης του δημοτικού έργου όπως αυτό συζητήθηκε κυρίως στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα.

 

Από την ανάγνωση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του οικονομικού έτους 2015, η πρώτη εικόνα που αποκομίζει κανείς, είναι μια στασιμότητα στην όλη λειτουργία του δήμου Ερμιονίδας.

 

Κατά το 2015 υπήρξε απουσία  ουσιαστικού έργου ιδίως στην  περιφέρεια του Δήμου που είναι ξεχασμένη και δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός  για  νέα έργα και δράσεις.

 

Και όχι μόνο δεν έγινε τίποτα αλλά χάθηκαν και τα ήδη ενταγμένα έργα όπως αυτό της ύδρευσης Κρανιδίου και στις αρχές του 2016  το αποχετευτικό Κρανιδίου-Πορτοχελίου-Κοιλάδας.

 

Δεν είδαμε επίσης τίποτα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ενώ  προχωράτε μόλις τώρα στην εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας, μετά από δικές μας ενέργειες.

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένας «μπούσουλας» και σημαντικό εργαλείο για τη  διοίκηση του Δήμου μας και μέσα από αυτό και την οικονομική ανάλυση θα μπορέσουμε να δούμε πως:

 

1) θα αυξήσουμε τα έσοδα

 

2) θα ελέγξουμε τις δαπάνες και

 

3) θα  έχουμε μια οικονομική ισορροπία με αναπτυξιακές δυνατότητες

 

Κατόπιν αυτών των παρατηρήσεων θα ψηφίσουμε τον Ισολογισμό 2015   με το σαφή διαχωρισμό, όμως, πως άλλο η έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού του Δήμου και άλλο η πολιτική εκτίμηση για την διοίκηση του Δήμου για το έτος 2015.»

 

Στη φάση των ερωτήσεων στον οικονομικό σύμβουλο και στον  ορκωτό  λογιστή ζητήσαμε διευκρινήσεις στα παρακάτω:

 

1) Ο Δήμος Ερμιονίδας στις 31/12/2015 είχε  ταμειακά διαθέσιμα 1.927.292,35 ευρώ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 940.151,10 ευρώ, διέθετε δηλαδή δείκτη άμεσης ρευστότητας  2,05. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης   καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου δύο φορές σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο του Δήμου από τα σχετικά εύκολα ρευστοποιημένα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

 

Όμως αν από τα ταμειακά διαθέσιμα αφαιρεθούν η επιχορήγηση του ΥΠΕΣ των 400.000 €, η δωρεά του Κωνσταντίνου Έλληνα των 200.000 €, και τα 219.929 € που παρακρατούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο της ΔΕΥΑΕΡ, τότε τα διαθέσιμα είναι πολύ λιγότερα.

 

Μήπως λοιπόν δεν είναι πραγματικό το ύψος του δείκτη άμεσης ρευστότητας και τι σημαίνει αυτό για το Δήμο Ερμιονίδας;

 

2) Γιατί δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από Νόμιμο Ελεγκτή για τη  ΔΕΥΑ Ερμιονίδας για τις χρήσεις 2011-εως 2015, στην οποία ο Δήμος συμμετέχει με ποσοστό 100% και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό;

 

3) Γιατί θα πρέπει να διαγραφούν η αξία κτήσεως και η πρόβλεψη υποτίμησης της συμμετοχής του Δήμου Ερμιονίδας στη «Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Κρανιδίου- Δ.Ε.ΣΦΑ.Κ.», σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον ισολογισμό 2015;

 

4) Γιατί οι προμηθευτές του Δήμου με ανοικτά υπόλοιπα συνολικού ποσού 447.637,55 €, δεν απέστειλαν επιστολές επιβεβαίωσης των υπολοίπων τους;

 

5) Γιατί το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 31-12-2015 για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου είναι μόνο της τάξης των 59.580,23 € όταν η αξία κτήσης ήταν 1.108.172,24;

 

Τάσος Τόκας

 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

 

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

Read Full Post »

4σημα τοκας

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

 

Στο χθεσινό ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας  (6-12-2016) η παράταξή μας ζήτησε αναβολή της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  σχετικά με το αίτημα   της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την παραχώρηση αγροτεμαχίου στη θέση Γκούρι Βιτόριζα, προκειμένου να εγκατασταθεί μονάδα αφαλάτωσης νερού για την εξυπηρέτηση Κρανιδίου, Πορτοχελίου & Κοιλάδας.

 

Ο κύριος λόγος, για αυτό, ήταν ότι δεν   δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους  καμμία μελέτη (οικονομική-τεχνική-περιβαλλοντική κ.λ.π.), ώστε να γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους του έργου.

 

Πως είναι δυνατό, λοιπόν, να αποφασίσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό της αφαλάτωσης των υπόγειων νερών από τις γεωτρήσεις που υδρεύεται η ευρύτερη περιοχή;

 

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε 10 δημοτικοί σύμβουλοι τάχθηκαν υπέρ της αναβολής της συζήτησης  του θέματος ( σύσσωμη η αντιπολίτευση, καθώς και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος  κ. Λούμη  και από την πλειοψηφούσα παράταξη   οι κ. Δημαράκης Γιάννης και Σαράντος Χρήστος),ενώ 11 ψήφισαν κατά.

 

Τελικά το 11-10 θεωρείται μάλλον πύρρειος νίκη της συμπολίτευσης που έτσι αποδεικνύει για μια ακόμη φορά το πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου αλλά και την εμμονή της να μην θέλει ουσιαστική συζήτηση πάνω στα μεγάλα προβλήματα του Δήμου Ερμιονίδας όπως αυτό της ποιότητας του νερού.

 

Και αλήθεια γιατί τόση βιασύνη για ένα θέμα που θα μπορούσε να συζητηθεί μετά από λίγο καιρό και αφού γινόταν η κατάλληλη ενημέρωση;

 

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την θέση του Δημάρχου για  άμεση συζήτηση του θέματος ;

 

Για την ουσία της υπόθεσης το πρόβλημα της  ποιότητας του νερού στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας είναι παλιό και χρήζει βεβαίως  μιας ιδιαίτερης προσοχής.

 

Δεν λύνεται όμως με αποσπασματικές ενέργειες τύπου αφαλάτωσης του νερού των γεωτρήσεων.

 

Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς ( π.χ. Πανεπιστήμια) με βασικό άξονα την εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 ΕΚ. για προστασία των πηγών και με ταυτόχρονη εφαρμογή του Νομοθετικού Πλαισίου για τη χρήση νερού.

 

Στο πλαίσιο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει  να προγραμματίζει δράσεις με στόχο την μείωση  του κινδύνου της καταστροφής των ήδη επιβαρυμένων υπόγειων υδάτων.

 

Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πολλά και πρέπει να απαντηθούν πριν προχωρήσουμε σε κάτι που μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες για την περιοχή:

 

1) Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την  επιβάρυνση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων από την υπεράντλησή τους, για τη διαδικασία της αφαλάτωσης;

 

2) Ποια είναι η   κατάσταση των υπόγειων υδάτων  στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τις μετρήσεις των αρμόδιων φορέων (π.χ. ΙΓΜΕ);

 

3) Ποια η γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων  της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αφαλάτωση  υφάλμυρου νερού, αφού ως αρμόδια αρχή γνωρίζει πως στο Δήμο Ερμιονίδας υπάρχουν περισσότερες από 3.000 γεωτρήσεις ( νόμιμες και παράνομες)  και πολλά πηγάδια;

 

4) Λαμβάνεται υπόψη στις όποιες αποφάσεις  η Ευρωπαϊκή  Οδηγία 2000/60, η οποία θεσπίζει το πλαίσιο της κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων;

 

5) Πως προστατεύονται οι υδάτινοι πόροι της περιοχής που αποτελούν μια κληρονομιά και ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προστατεύουμε;

 

6) Πως είναι δυνατό να παραχωρηθεί ένα ακίνητο του Δήμου στην ΔΕΥΑΕΡ  το οποίο προήλθε  από δωρεά γης του αείμνηστου Κωνσταντίνου Ζέρβα προς το Δήμο Κρανιδίου το 2003,   με σκοπό  να  δημιουργηθεί ιστορικό-πολιτιστικό  μνημείο, αφού εκεί σε μία  μεγάλη πέτρα που την ονόμασαν Γκούρι Βιτόριζα  ορκίστηκαν ο Παπαρσένης και τα παλικάρια του λίγο μετά την έναρξη της επανάστασης του 1821;

 

7) Ποια είναι η άποψη της Εφορείας Νεώτερων Μνημείων, αφού ως γνωστό στην περιοχή υπάρχουν νεώτερα μνημεία ( μύλοι);

 

8) Ποιο θα είναι το κόστος της εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης;

 

9) Που θα οδηγείται το αλμόλοιπο;

 

Πριν λοιπόν την όποια απόφαση για λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης πρέπει να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση για το θέμα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε δυσάρεστα αποτελέσματα στην ποιότητα νερού στην επαρχία μας.

 

Τάσος Τόκας

 

Δημοτικός Σύμβουλος του ΔήμουΕρμιονίδας

 

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

 

Read Full Post »

4σημα τοκας

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

 

Φαίνεται πως το έργο της λειτουργίας των δεματοποιητών δεν έχει τελειώσει ακόμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρόλη την άσχημη κατάσταση που δημιούργησαν, όπου και αν λειτούργησαν, ιδίως στο δικό μας Δήμο.

 

Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου   η οποία συζητείται στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρεται πως μέχρι την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ απαιτείται να ληφθούν επείγοντα μέτρα για τη μεταβατική διαχείριση των αποβλήτων στα οποία συγκαταλέγεται  η λειτουργία των μονάδων δεματοποίησης (επαναλειτουργία για εμάς!!).

 

Το κείμενο είναι σαφές:

http://www.nediper.gr/?action=viewArticle&articleId=345

Και ξαφνικά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Γυρίζουμε πίσω στο 2009 και το 2010 όπου ο Δήμαρχος διαβεβαίωνε τους δημότες ότι ο δεματοποιητής ήταν η μόνη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων και ότι η αποθήκευση των δεμάτων θα γινόταν προσωρινά μέχρι να κατασκευασθεί  το εργοστάσιο για τη διαχείρισή τους.

 

Έκλεισε τις χωματερές και  άρχισε να λειτουργεί ο δεματοποιητής με μόνη εγγύηση τα λόγια των τότε ανευθυνο-υπεύθυνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι όλα θα πάνε καλά αφού ο τότε ΠΕΣΔΑ είχε προβλέψει τα πάντα. Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, καθώς και τι βλάβη προξένησε πιθανά στη δημόσια υγεία και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

 

Ο σημερινός μελετητής του νέου ΠΕΣΔΑ μπορεί να μην γνωρίζει τι έγινε στην Ερμιονίδα από τη λειτουργία του δεματοποιητή  όπου δημιουργήθηκε το «ανάθεμα» στο «Σταυρό » Διδύμων και να προτείνει αυτά που προτείνει,  αλλά του είπε κάποιος την αλήθεια;

 

Και εδώ ανακύπτουν πολλά ερωτήματα:

 

α) Πότε ενημερώθηκε ο Δήμαρχος για το πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε και ποιες ήταν οι αντιδράσεις του;

 

β) Γιατί δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξη αυτή και άφησε να φτάσει «ο κόμπος στο χτένι »και να ενημερωνόμαστε εμείς από πηγές εκτός Ερμιονίδας;

 

γ) Τι έκανε στις παρεμβάσεις του ο Δήμος Ερμιονίδας μέσω των εκπροσώπων του στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου όταν συζητείτο η εν λόγω μελέτη;

 

Στη συγκεκριμένη στιγμή και πριν να είναι πολύ αργά, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της επαναλειτουργίας του δεματοποιητή στο Δήμο Ερμιονίδας για να μην έχουμε τα ίδια αποτελέσματα σε περίπτωση που το σχέδιο της Κεντρικής Διαχείρισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (βλ.ΤΕΡΝΑ) δεν προχωρήσει ή καθυστερήσει η υλοποίησή του.

 

Η παράταξή μας μετά από αυτές τις εξελίξεις έχει να προτείνει τα παρακάτω:

 

1) Άμεση παρέμβαση από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας σε επίπεδο Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων για να εκφράσει την αντίθεσή μας στο σχέδιο της επαναλειτουργίας του δεματοποιητή στο Δήμο Ερμιονίδας

 

2) Φυσική παρουσία και παρέμβαση τόσο της Δημοτικής Αρχής και αν  θεωρηθεί απαραίτητο  και διαπαραταξιακής επιτροπής στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο για να παρουσιάσουμε  τις θέσεις μας

 

3) Εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη του επόμενου  ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας ώστε να ληφθεί απόφαση για σειρά παρεμβάσεων από πλευράς του Δήμου για ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων πάνω στη διαχείριση απορριμμάτων.

 

Τάσος Τόκας

 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

 

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

 

Read Full Post »

petrou-500x275

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣ

κ. Κοντοβράκη Ιωάννη,

 Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου

Κοινοποίηση:

κ. Μήτσου Κυριακή

Πρόεδρο του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π.

Δήμου Ερμιονίδας

ΘΕΜΑ: Πρόταση για καθιέρωση μουσικής εκδήλωσης στη μνήμη του Γιάννη Πέτρου

Αγαπητέ  Πρόεδρε,

Με αφορμή τον απροσδόκητο χαμό του συμπατριώτη μας Γιάννη Πέτρου, σας προτείνουμε την καθιέρωση μουσικής εκδήλωσης προς τιμήν του, η οποία θα γίνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού στο Κρανίδι.

Ο Γιάννης έζησε και μεγάλωσε στο Κρανίδι και παρότι μετά το γάμο του  ζούσε στην Καλαμπάκα,  επισκεπτόταν τη γενέτειρά του αρκετά συχνά αφού την αγαπούσε ιδιαίτερα.

 Με το αστείρευτο ταλέντο του  έγραψε την δική του ιστορία στο χώρο της μουσικής και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του Λαϊκού –Ρεμπέτικου τραγουδιού.

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

Read Full Post »

4σημα τοκας

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

 

ΠΡΟΣ

 

κ. Σφυρή Δημήτρη

 

Δήμαρχο Ερμιονίδας

 

Κοινοποίηση:

 

Διεύθυνση Υδρογεωλογίας ΙΓΜΕ

 

(Υπόψη κ. Σμυρνιώτη Χαράλαμπου)

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα ενημέρωσης  για τα  αποτελέσματα των μετρήσεων του   ΙΓΜΕ  στο «Σταυρό Διδύμων».

 

Κύριε Δήμαρχε,

 

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας της 06-11-2015 εγκρίναμε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών  και Μεταλλευτικών Ερευνών ), για την διερεύνηση επιπτώσεων στα υπόγεια νερά και εδάφη από την απόθεση αστικών στέρεων αποβλήτων στην περιοχή «Σταυρός Διδύμων».

 

Το κόστος εκτέλεσης του έργου αυτού είχε προϋπολογισθεί στο ποσό των 7.885,00 €( μαζί με το ΦΠΑ).

 

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις  αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί στην υπερ-χωματερή των Διδύμων βλέποντας να επιβαρύνεται η μόλυνση όχι μόνο  του περιβάλλοντος αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα, με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία να είναι μεγαλύτερος από ποτέ λόγω της κοντινής απόστασης από τις πηγές ύδρευσης και άρδευσης.

 

Με την παρούσα επιστολή και προς ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Ερμιονίδας σας απευθύνουμε τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν άμεσα με παρουσίαση όλων των εγγράφων :

 

α) Πότε ξεκίνησαν οι εργασίες από το ΙΓΜΕ και πότε ολοκληρώθηκαν ;

 

β) Ποιες ήταν οι παρεμβάσεις  της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που είχε ως έργο την εποπτεία εκτέλεσης του έργου, την παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και των άλλων όρων της σύμβασης; (προσκόμιση σχετικής αλληλογραφίας)

 

γ) Ποια ήταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις νερού καθώς και από τις δειγματοληψίες εδαφών από επιλεγμένα σημεία ;

 

δ) Ποια ήταν τελικά τα επίσημα συμπεράσματα από το ΙΓΜΕ για τις επιπτώσεις στα υπόγεια νερά και τα εδάφη και ποιες ήταν οι διαπιστώσεις του ιδρύματος για τη μόλυνση της περιοχής;

 

ε) Ποιες ήταν οι προτάσεις τους για την νόμιμη αποκατάσταση του χώρου;

 

στ) Ποιες ήταν οι δικές σας ενέργειες;

 

Τάσος Τόκας

 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

 

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

Read Full Post »

4σημα τοκας

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

 

Η ΝΕΔΥΠΕΡ συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση για τη συμβολική κατάληψη του ΙΚΑ κρανιδίου που έχουν εξαγγείλει φορείς και ο Δήμος Ερμιονίδας, με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος του Τοπικού Υποκαταστήματος στις 17 Οκτωβρίου που εξήγγειλε η Διοίκηση του ΙΚΑ.

Όπως γνωρίζετε το 2017 δημιουργείται ένα Ταμείο-μαμούθ , μέσω του οποίου καταργούνται όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία.

Η… μετεξέλιξη του ΙΚΑ θα ονομάζεται Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και θα ενταχθούν σε αυτό, σταδιακά , όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ).

 

Πριν λοιπόν την εφαρμογή του νέου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και χωρίς να έχουμε εικόνα της νέας αυτής κατάστασης, δεν είναι φρόνιμο να κλείσουμε το Υποκατάστημα Κρανιδίου που επιτελεί τεράστιο έργο στην εξυπηρέτηση των πολιτών

Read Full Post »

Older Posts »